3e graad      vijfde en zesde jaar

5 en 6 accountancy & it (boekhouden-informatica)

bedrijvig, van a tot z

Ben jij ook geboeid door de beleidsvoerende en boekhoudkundige aspecten van een onderneming? En vind je daarbij ook het belang van informatica cruciaal? Dan is onze bedrijfsgerichte opleiding Accountancy en IT iets voor jou! Door de combinatie met een sterke algemene vorming ben je bovendien goed voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt.

VAKKEN

5e jaar

6e jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Wiskunde

4

4

Taalvorming

Nederlands

3

3

Frans

3

3

Engels

3

3

Specifieke vorming

Bedrijfseconomie

7

– Bedrijfseconomie theorie

6

– Bedrijfseconomie praktijk

2

Toegepaste informatica

– Softwareontwikkeling

4

5

Informatiemanagement

2

Webdesign

1

Stage

2

TOTAAL

33

36

Toen ik naar de Jozefienen ben veranderd kwam ik terug graag naar school. De vakken die ik kreeg waren er die mij écht interesseerden en de tijd vloog. Ook de sfeer onder de klasgenoten en met de leerkrachten was veel beter. De Jozefienen hebben bij ons echt de ondernemingszin aangewakkerd en daarom zijn we ook student-zelfstandige geworden tijdens onze hogere studies.

Karel Bousson (Bachelor Multimedia & Creative Technologies)