3e graad      vijfde en zesde jaar

5 en 6 communicatie en media (onthaal en public relations)

assertief en actief communiceren

Je kiest voor de richting Communicatie en media als je geboeid bent door media, actualiteit, communicatie, (vreemde) talen en toegepaste economie.  Deze studierichting is gericht op communicatie in de brede zin van het woord. Vanuit verschillende invalshoeken bestuderen we de communicatie van het individu of een groep. De communicatie van organisaties leer je van A tot Z kennen door projectmatig te werken. In ICT werk je rond de digitale vormgeving van teksten, folders en brochures. Google Drive en Office-pakketten zullen voor jou geen geheimen meer hebben.

VAKKEN

5e jaar

6e jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Wiskunde

2

2

Natuurwetenschappen

1

Taalvorming

Nederlands

3

3

Frans

4

4

Engels

3

3

Duits

2

2

Specifieke vorming

Toegepaste economie

2

2

Communicatie en media

– Media en actua

3

2

– Communicatie

3

3

– Communicatie van de organisatie

3

3

– ICT

2

2

Stages

1

2

TOTAAL

34

35

De gesprekstechnieken die tijdens verschillende lessen werden aangereikt, kwamen tijdens de lessen in het hoger onderwijs aan bod. Ook het aspect stage waarmee we binnen Communicatie en media vaak geconfronteerd werden, betrof een grote meerwaarde voor mijn sociale ontwikkeling, assertiviteit, …

Bo Vannieuwenhuyse – Bachelor Sociaal Werk