3e graad      vijfde en zesde jaar

5 en 6 office (kantoor)

Het gezicht achter de administratie

In de basismodule Administratie van de richting Office leer je om zelfstandig ondersteunende secretariaatstaken uit te voeren en je ontwikkelt je Office Vaardigheden. Orde en accuraatheid zijn hierbij onmisbare attitudes. Daarnaast kan je kiezen voor Retail Minor of Logistiek. In de module Retail Minor leiden we je op tot verkoopmedewerker, in de module Logistiek leer je de taken van een logistiek medewerker zelfstandig uit te voeren.

VAKKEN

5e jaar

6e jaar

Algemene vorming

Godsdienst

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Taalvorming

Nederlands

2

2

Nederlands zakelijke communicatie

2

Frans

3

2

Engels

2

2

Duits

1

1

Specifieke vorming

Administratie

– Secretariaat

7

4

– Boekhouden

2

2

– Werkplekleren/stage

3

7

Keuzemodule*

4

– Keuzemodule theorie

4

4

– Stage keuzemodule

1

3

TOTAAL

33

33

* Verkoop minor of logistiek
Opm: 
Blokstage: stage keuzemodule
Wekelijks: werkplekleren/stage

Ik vond het een fantastische school om 6 jaar lang in te vertoeven. De leerkrachten die ik had waren allemaal één voor één enorm zorgzame en lieve persoonlijkheden. Wij konden echt met onze problemen bij hen langs, en zij boden iedere keer een luisterend oor aan. Een hele warme school die ik iedereen zou aanraden!

Axelle Cauwlier – Educatieve Bachelor in het Kleuteronderwijs