2e graad      vierde jaar

4 toerisme

jouw reis door de wereld

Je bestudeert als leerling Toerisme de toeristische sector vanuit het oogpunt van de toerist zelf en maakt kennis met de verschillende vormen van toerisme: strandvakanties, wintersport, natuur- en cultuurtoerisme en citytrips. Je verwerft een brede kijk op de wereld. We besteden veel aandacht aan het aanleren van communicatieve vaardigheden: spreken, schrijven, lezen en luisteren. We doen dat zowel in het Nederlands als in moderne vreemde talen Frans, Engels en Duits.

VAKKEN

4e jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Wiskunde

3

Taalvorming

Nederlands

4

Frans

3

Engels

3

Duits

2

Specifieke vorming

Toerisme

– Toerisme theorie

2

– Toerisme praktijk

2

– Toeristische aardrijkdskunde

2

Toegepaste economie

1

Informatica

2

Communicatietechnieken

1

Kunst en cultuur

1

TOTAAL

33

Het ganse team van toerisme leerkrachten stond altijd klaar met een brede glimlach en zorgde voor de beste en leukste opleiding! Ze leerden mij ook hoe je zelfstandig te werk gaat en dat is perfect gelukt. Er zijn  verschillende activiteiten die de school leuk maken zoals bijvoorbeeld Top-X. De overgang van toerisme in het middelbaar naar toerisme in het hoger ging eigenlijk vrij vlot.

Sarah Cool (Bachelor Toerisme en Recreatiemanagement)