Inschrijvingen

Je kan je inschrijven door een bezoek te brengen aan onze school of ons te contacteren via 050 33 19 43.


Infoavond, infodag en infobeurs

Infoavond over studiekeuze op donderdagavond 2 maart 2023.

Infodag op zaterdag 22 april 2023 van 10.00 tot 17.00 uur.

Infobeurs op zaterdag 1 juli 2023 van 13.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de infodag en infobeurs staan leerkrachten, internaatsmedewerkers en directie klaar om over onze verschillende studierichtingen en het internaat uitleg te geven. Inschrijvingen zijn dan ook mogelijk.

Inschrijvingen tijdens de kerstvakantie

Je kan je tijdens de kerstvakantie inschrijven
– op 27 december tussen 9.00 en 17.00 u.
– op 5 januari tussen 9.00 en 17.00 u.
Maak vooraf een afspraak: stuur een e-mail naar info@sintjozefbrugge.be.

Inschrijvingen op woensdagmiddag

Je bent ook elke woensdagmiddag welkom voor alle informatie en inschrijvingen.
Maak hiervoor een telefonische afspraak: 050 33 19 43.

Documenten voor inschrijvingen

Voor een inschrijving vragen we dat je jouw elektronische identiteitskaart meebrengt, de BaSo-fiche (enkel voor een inschrijving in het 1e jaar)
Breng ook je laatste rapport en attest (bij een B-attest: ook het syntheseblad met vermelding van clausule en advies) mee.
Wanneer je je inschrijft, ga je ook meteen akkoord met het schoolreglement (zie FAQ).

 

 

 

 

 

Openingsuren

De school is op schooldagen open van 8.30 uur tot 16.00 uur, ook op woensdag.
Tijdens weekends en schoolschoolvakanties is de school gesloten, behalve op onderstaande data:

  • open van 1 t.e.m. 7 juli op werkdagen van 9.00 tot 17.00 u.
  • open van 16 t.e.m. 31 augustus op werkdagen van 9.00 tot 17.00 u.

 

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst, kunt u ons telefonisch contacteren (050 33 19 43), via het formulier CONTACT een bericht naar de school sturen of een e-mail sturen naar info@sintjozefbrugge.be.

 

Vrije inschrijvingsperiode

De vrije inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2023-2024 start op 17 april 2023.

 

 

 

 

 

Voorrangsperiode

Tijdens de voorrangsperiode voorafgaand aan de vrije inschrijvingsperiode kan enkel in het eerste jaar ingeschreven worden en geldt:

1) van (data zijn nog niet bekend) 2023 een inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school en voor kinderen van personeelsleden van de school. Wie wenst van deze voorrangsregeling gebruik te maken, neemt telefonisch contact op met de school.

 

 

 

 

 

2) van (data zijn nog niet bekend) 2023 een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen of kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs. 33% van de inschrijfcapaciteit is in deze periode voorbehouden voor indicatorleerlingen. Wie wenst van deze voorrangsregeling gebruik te maken, neemt telefonisch contact op met de school.