De gesprekstechnieken die tijdens verschillende lessen werden aangereikt, kwamen tijdens de lessen in het hoger onderwijs aan bod. Ook het aspect stage waarmee we binnen Communicatie en media vaak geconfronteerd werden, betrof een grote meerwaarde voor mijn sociale ontwikkeling, assertiviteit, …