3e graad      arbeidsmarkt

5 en 6 onthaal en recreatie

voor energieke en communicatieve entertainers

Onthaal en Recreatie is een richting voor wie dynamisch en expressief is en van avontuur houdt. Je leert omgaan met bezoekers en recreanten en dat in verschillende talen. Je wilt met mensen samenwerken, je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid en je bent zelf actief betrokken bij activiteiten en evenementen.
Na deze praktische studierichting kan je meteen aan de slag op de arbeidsmarkt.

VAKKEN

5e jaar

6e jaar

Algemene vorming

Godsdienst

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Wiskunde

2

2

Talenvorming

Nederlands

3

3

Frans

3

3

Engels

3

3

Duits

2

2

Specifieke vorming

Onthaal en Recreatie
– Onthaal
– Recreatie
– Toerisme


4
5
2


3
4
2

Informatica

1

1

Stages (6e jaar = 5 weken blokstage)

3

5

TOTAAL LESUREN

31

29

Ik heb in de richting Onthaal en Recreatie vooral geleerd om mezelf te zijn. Ik ben helemaal open gebloeid en ik heb geleerd om mijn grenzen te verleggen, om te blijven doorzetten.

Marie De Weerdt – Communicatiemanagment Artevelde