3e graad      doorstroom – arbeidsmarkt

5 en 6 taal en communicatie

assertief en actief communiceren

Taal en Communicatie is een richting voor wie geboeid is door communicatie, (social) media, actualiteit, public relations en
(vreemde) talen. Na deze richting heb je een stevige basis om verder te studeren in de richtingen Communicatiemanagement,
Journalistiek, Media en Entertainment Business, Office Management, Onderwijs. Je kan natuurlijk ook direct aan de slag.

VAKKEN

5e jaar

6e jaar

Algemene vorming

onder voorbehoud

onder voorbehoud

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Wiskunde

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Artistieke Vorming

1

0

Talenvorming

Nederlands

3

3

Frans

4

4

Engels

4

4

Duits

2

2

Spaans

0

2

Specifieke vorming

Public Relations
– Public Relations
– Communicatie
– Media
– Stage (2 weken blokstage)


3
3
2
0


2
3
2
2

ICT

1

1

Psychologie

1

1

TOTAAL LESUREN

33

33

De gesprekstechnieken die tijdens verschillende lessen werden aangereikt, kwamen tijdens de lessen in het hoger onderwijs aan bod. Ook het aspect stage waarmee we binnen Communicatie en media vaak geconfronteerd werden, betrof een grote meerwaarde voor mijn sociale ontwikkeling, assertiviteit, …

Bo Vannieuwenhuyse – Bachelor Sociaal Werk, Justitieassistent