3e graad     doorstroom

5 en 6 bedrijfswetenschappen

bedrijvigheden analyseren

Bedrijfswetenschappen is een richting voor wie geboeid is door het creatieve ondernemerschap. Hoe werkt een bedrijf op microniveau en hoe maakt ze deel uit van de gehele economische samenleving op macroniveau. We onderzoeken gedragspatronen van bedrijven, analyseren gebeurtenissen en feiten. We vinden oplossingen door logica, wiskunde en informatica mee te nemen in het kritisch wetenschappelijk denken. De combinatie met een sterke algemene vorming is bovendien een erg goede voorbereiding op verder studeren.

VAKKEN

5e jaar

6e jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

1

Wiskunde

4

5

Maatschappij en actua

1

0

Artistieke vorming

0

1

Talenvorming

Nederlands

3

3

Frans

3

3

Engels

3

3

Specifieke vorming

Bedrijfswetenschappen

8

8

Informaticawetenschappen

2

2

TOTAAL LESUREN

32

32

Toen ik naar de Jozefienen kwam, ging ik opnieuw graag naar school. De vakken die ik kreeg, interesseerden mij écht en de tijd vloog. Ook de sfeer onder de klasgenoten en met de leerkrachten was heel goed. Onze ondernemingszin werd echt aangewakkerd en daarom ben ik ook student-zelfstandige geworden tijdens mijn hogere studies.

Karel Bousson (Bachelor Multimedia & Creative Technologies)