3e graad      dubbele finaliteit

5 en 6 applicatie- en databeheer

de upgrade voor je toekomst

Applicatie- en databeheer is een volbloed informaticarichting voor de jonge ICT-er met sterke interesse voor het beheren van computersystemen en -netwerken, het aanpassen en programmeren van toepassingen en het ontwikkelen van webapplicaties. Na deze opleiding kan je verder studeren in een ICT-opleiding of een uitvoerende job in de computerwereld uitoefenen.

VAKKEN

5e jaar

6e jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Wiskunde

3

2

Maatschappij en actua

1

0

Artistieke vorming

0

1

Talenvorming

Nederlands

3

3

Frans

2

2

Engels

3

3

Specifieke vorming

Applicatie- en Databeheer
– Softwareontwikkeling
– Webdesign
– Kantoorsoftware
– Informatie- en databeheer
– Hardware en netwerken
– Stage

5
1
3

3


4
3

2
4
3

Differentiatie wiskunde

1

1

TOTAAL LESUREN

32

32

Ik volgde een ICT-richting in de Jozefienen. Dat bezorgde mij een fantastische basis en een mooie voorsprong in mijn hogere studies. De groepssfeer was top. Dat we allemaal hetzelfde interessegebied hadden, zorgde voor een groot samenhorigheidsgevoel.

Nathan Geernaert – Toegepaste Informatica, optie Cyber Security Professional – Howest