2e graad      dubbele finaliteit

3 en 4 taal en communicatie

richt je pijlen op commerciële en meertalige communicatie

Taal en communicatie is een studierichting voor wie graag de interactie met anderen opzoekt en doorgrondt. In deze richting besteden we veel aandacht aan je communicatieve vaardigheden, public relations en onderlinge menselijke relaties. Dit doen we zowel in specifieke vakken, als in de taalvakken Nederlands, Frans, Engels en Duits. In de richting  verwerf je de belangrijkste vaardigheden ICT, met bijzondere aandacht voor presentatietechnieken, media en het communicatiebeleid van organisaties.

VAKKEN

3e jaar

4e jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

MEAV**

1

Natuurwetenschappen

2

1

Wiskunde

3

3

Taalvorming

Nederlands

5

5

Frans

4

4

Engels

3

3

Duits

1

2

Specifieke vorming

Public relations

5

5

Psychologie

1

1

Informatica

2

2

TOTAAL LESUREN

32

33

** Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming

Wat het aangenaam maakte om op school te zijn, waren de attente leerkrachten die altijd voor hun leerlingen paraat stonden. Daarnaast waren alle educatieve uitstappen en activiteiten een verrijking voor mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. De fantastische momenten die ik op school heb beleefd, zijn momenten waar ik soms nog eens met een glimlach aan terugdenk.

Giada Fontana – Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs