3e graad      dubbele finaliteit

5 en 6 commerciële organisatie

ben jij die commerciële duizendpoot?

Deze richting biedt de kans aan leerlingen die zich naast het brede pakket bedrijfseconomie meer willen toeleggen op marketing in al zijn facetten. In het onderdeel marketing ligt de klemtoon op de snelle evoluties in het ‘marketingdenken’, het koopgedrag van de klanten en de marketingcommunicatie. Deze leerlingen willen de theorie graag in de praktijk omzetten en hun verkooptalenten laten schitteren in een minionderneming.

VAKKEN

5e jaar

6e jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde

1

1

Artistieke vorming

0

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappij en actua

0

1

Natuurwetenschappen

1

1

Wiskunde

2

2

Talenvorming

Nederlands

3

3

Frans

3

3

Engels

3

3

Specifieke vorming

Commerciële organisatie

– Marketing en ondernemen

4

4

– Economie en verkoop

8

8

– Minionderneming (in bovenstaande uren)

Informatica

2

0

TOTAAL LESUREN

32

32

Ik merkte een grote voorsprong op mijn medestudenten op het vlak van de Office-pakketten zoals Word en Excel. Een ander positief aspect is de praktijkervaring in de minionderneming. Deze maakte het mogelijk om doordacht te leren aankopen, leveranciers te vergelijken, verkoopstrategieën bij te schaven en teamwork voorop te zetten.

Barbara Cloet – Bachelor in het Hotelmanagement