3e graad      dubbele finaliteit

5 en 6 bedrijfsorganisatie

ondernemers van de toekomst

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.
Het is een richting voor wie geboeid is door ondernemerschap in al zijn facetten met als rode draad het gebruik van professionele software.
Dit – in combinatie met de juiste gedrevenheid – geeft deze richting een stevige basis voor verdere studies of de arbeidsmarkt.

VAKKEN

5e jaar

6e jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Artistieke vorming

0

1

Maatschappij en actua

0

1

Natuurwetenschappen

1

1

Wiskunde

2

2

Talenvorming

Nederlands

3

3

Frans

3

3

Engels

3

3

Talenvorming

Bedrijfsorganisatie
– Economie en ondernemen
– Boekhouden en personeelsbeheer
– Bedrijfsproject (6e jaar)

4
8

4
8

Informatica

2

0

TOTAAL LESUREN

32

32

Doordat ik in bij de Jozefienen een groot pakket Economie had, heb ik een uitgebreide economische kennis opgedaan. Deze kennis heeft mij enorm geholpen tijdens mijn studie. Ook doordat wij veel overkoepelende taken kregen, heb ik leren werken en doorzetten.

Emile Delanghe – Afgestudeerd KMO-management Artevelde