3e graad      doorstroom

5 en 6 bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

bedrijvig, van a tot z

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een richting voor wie zich wil toeleggen op informatica benaderd vanuit een (bedrijfs)economische context. Door de combinatie met een sterke algemene vorming word je bovendien goed voorbereid op verder studeren.

VAKKEN

5e jaar

6e jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

1

Wiskunde

3

4

Differentiatie wiskunde

1

1

Maatschappij en actua

1

0

Artistieke vorming

0

1

Talenvorming

Nederlands

3

3

Frans

3

3

Engels

3

3

Specifieke vorming

Informaticawetenschappen
– Softwareontwikkeling
– Webdesign


5
1


4
2

Bedrijfswetenschappen

3

3

Communicatiewetenschappen

1

1

TOTAAL LESUREN

32

32

Toen ik naar de Jozefienen kwam, ging ik opnieuw graag naar school. De vakken die ik kreeg, interesseerden mij écht en de tijd vloog. Ook de sfeer onder de klasgenoten en met de leerkrachten was heel goed. Onze ondernemingszin werd echt aangewakkerd en daarom ben ik ook student-zelfstandige geworden tijdens mijn hogere studies.

Karel Bousson (Bachelor Multimedia & Creative Technologies)