Specialisatie      bso tewerkstellingsgericht

7 business support

professionals in praktijk

Je bouwt binnen de opleiding Business Support verder op de kennis die je verworven hebt in de derde graad. Je kunt in uiteenlopende contactsituaties klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met bezoekers, klanten en leveranciers. Dit zowel in het Nederlands, Frans als Engels. Je leert een e-commerce omgeving opzetten en beheren. Je leert omgaan met sociale media in de communicatie met klanten en bezoekers van het bedrijf. Je verwerft inzichten in de bedrijfsprocessen binnen een onderneming met behulp van ERP-software.

VAKKEN

Aantal uren

Algemene vorming

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Talenvorming

Nederlands

2

Frans

2

Engels

2

Specifieke vorming

Business support

– ICT en organisatie

5

– Integrale projecten

5

– Stage

11

TOTAAL LESUREN zonder stage

22

Je bouwt binnen de opleiding Business Support verder op de kennis die je verworven hebt in de derde graad. Je kunt in uiteenlopende contactsituaties klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met bezoekers, klanten en leveranciers. Dit zowel in het Nederlands, Frans als Engels. Je leert een e-commerce omgeving opzetten en beheren. Je leert omgaan met sociale media in de communicatie met klanten en bezoekers van het bedrijf. Je verwerft inzichten in de bedrijfsprocessen binnen een onderneming met behulp van ERP-software.

Stan De Schacht – Bachelor Financiën en Verzekeringen